Energia odnawialna

To miejsce w portalu może skupić ogromnie rozproszone i szalenie różnorodne inicjatywy w dziedzinie wynalazczości i upowszechniania rozwiązań dotyczących pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji energii z tzw. źródeł odnawialnych.